У оквиру Службе одржавања дрвореда и садница обављају се послови садње и одржавања дрворедних садница у граду, предлози за формирање нових дрвореда и попуну старих, контрола постојећег стања са предлогом агротехничких мера за заштиту, орезивање и санитарну сечу, као и постављање, одржавање, демонтирање и поправка партерне галантерије.

            Руководилац службе одржавања дрвореда и садница је Виолета Максимовић Јевремовић.