Служба подизања и одржавања зелених површина

У оквиру Службе изградње и одржавања зелених површина обављају се послови кошења зелених површина, подизања и изградње нових зелених површина и враћања у првобитно стање уништених зелених површина, естетско обликовање шибља и живе ограде, орезивање и сеча стабала. 

 

Руководилац Службе изградње и одржавања зелених површина је Славко Глишовић.