Image
ЈКП „Зеленило“ Крагујевац је јавно комунално предузеће за производњу и продају биљног материјала и пружање услуга из области пејзажне архитектуре. Основано је дана 21. априла 1952. године као „Установа за озелењавање града“ од стране Народног одбора општине Крагујевац. Установа је обављала послове одржавања постојећих зелених површина и дрвореда у граду, производњу расада за потребе Града. Подизањем модерног холандског стакленика 1974. године почела је производња преко седамдесет врста лончаница, декоративног и резаног цвећа и продаја другим градовима и предузећима.

Оснивачким актом из 1989. године предузеће мења назив у Јавно комунално предузеће „Зеленило“ Крагујевац, чији је оснивач Скупштина града Крагујевца.

Од 03.01.2019. године у поступку статусне промене припајања послује у оквиру ЈКП Шумадија Крагујевац као Сектор зеленила.

У Сектору зеленила врше се послови уређења и одржавања зелених површина, односно послови одржавања јавних зелених површина по годишњим уговорима које доноси Скупштина града Крагујевца.

У оквиру овог Сектора обављају се следећи послови:
  • послови подизања и одржавања цветних површина и површина под дендроматеријалом
  • послови изградње и одржавања зелених површина
  • послови одржавања дрвореда и садница
  • послови надзора и одржавања паркова.
     Јавне површине које одржавамо:
  • Одржавање травњака на површини од 1.724.476,55 м²
  • Орезивање шибља на површини од 19.942,68 м²
  • Орезивање живе ограде на површини од 30.714,40 м²
  • Садња и одржавање цветних површина на површини од 1.811,54 м²
  • Орезивање дрвореда у дужини од око 50 км (70 дрвореда, 4030 комада стабала). У ову количину нису урачуната стабла у насељима и парковима.
  • Одржавање ружичњака на површини од 1.243,32 м²

 

     Руководилац Сектора зеленила је Дејан Васиљевић, струковни менаџер

 e-mail: dejan.vasiljevic@jkpsumadija.rs