Услуге

Услуге сакупљања и сакупљања комуналног отпада
Одржавање јавних површина (јавна хигијена) где се обављају послови и то:
• Чишћење јавних површина
• Прање јавних површина
• Одрзавање кишне канализације
• Јавни WЦ
• Заштита и унапређење животне средине

Сакупљање и превоз отпада где се обављају послови и то:
• Сакупљање и превоз комуналног отпада
• Одвожење индустријског неопасног отпада
Услуге сакупљања и транспорта секундарних сировина
Услуга чишћења и прања јавних површина
Услуга хватања и збрињавања паса и мачака луталица
Димничарске услуге
Услуга депоновања отпада
Услуга одржавања улица и путева