ПРВА НАДЗЕМНА ВИШЕЕТАЖНА БЛОКОВСКА ГАРАЖА

Радови на изградњи прве надземне вишеетажне блоковске гараже у Крагујевцу започети су полагањем камена темељца 29.октобра 2019. године, на локацији у улици Кнеза Милоша (иза посластичарнице „Срце“).

Према архитектонском пројекту оријентација објекта је северозапад – југоисток. Отворени делови фасаде су оријентисани ка северозападу и југоистоку, а улази у гаражу су на северозападној страни.

Нето површина објекта износи 6701,30м2, а укупна бруто површина је 7132,15м2.

Намена објекта је блоковска гаража отвореног типа, намењена паркирању возила, са предвиђеним капацитетом - 200 паркинг места. Објекат је пројектован као вишеспратни, (спратности Су+П+5). Вертикалне комуникације (лифт и степениште) су позициониране у језгру, централном делу објекта.

Улаз у гаражу је на нивоу приземља, где се поред паркинг места, налазе и пратеће просторије: просторије за запослене, санитарне просторије за кориснике и техничке просторије. Такође, на овом нивоу предвиђена су и два места на којима је омогућено пуњење електричних аутомобила.

На типским етажама (нивоима) налази се централно позиционирана саобраћајница око које су постављена паркинг места. У објекту су поред стандардних паркинг места, предвиђена и места за инвалиде, која се налазе на парним нивоима, односно на нивоима изнад приземља (по 2 на сваком). Такође, предвиђена су и паркинг места за мотоцикле, која се налазе на нивоу сутерена и непарним нивоима (по 2 на сваком).

На равном крову распоређени су соларни панели путем којих  се објекат снабдева електричном енергијом. Гаража је изграђена по еколошким стандардима, са уређеним зеленим површинама, приступним саобраћајницама које омогућавају несметано функционисање саобраћаја на овој локацији.

ЈКП Шумадија Крагујевац финансира изградњу гараже средствима обезбеђеним из дугорочног инвестиционог кредита, а укупна вредност радова је 359.643.293 динара.

Радове изводи конзорцијум фирми „Strabag“d.o.o. Beograd и „Strabag“ ad Austria.