Свака рециклажа је нова амбалажа

ЈКП Шумадија Крагујевац започело је постављање 120 нових пластичних контејнера на 60 локација у граду.

Контејнери запремине 1100 литара, намењени за разврставање амбалажног отпада и то жути за лименке, ПЕТ и тетра пак амбалажу,  а плави за одлагање папира и картона, биће постављени у ужем и ширем центру града и у насељу Аеродром. Циљ селективног одлагања амбалажног отпада је његова прерада рециклажом до стварања нове амбалаже за даљу употребу.

Предузеће је за ову набавку издвојило средстава у износу од 2.074.800,00 динара без ПДВ-а.   

Реализација система примарне селекције отпада незамислива је без одговорног понашања сваког појединца, зато позивамо грађане да заједничким деловањем допринесемо чистијем и уређенијем изгледу града.