Плаве канте за примарну селекцију отпада у МЗ Шумарице

Реализацију новог пројекта примарне селекције отпада у домаћинствима индивидуалног типа становања ЈКП Шумадија Крагујевац је започело у насељу Шумарице.

У току је подела 1100 плавих пластичних канти намењених одлагању амбалажног отпада (папирне и картонске, пластичне, металне, стаклене, као и тетра пак амбалаже). 

Организовано преузимање ове врсте отпада вршиће се од 17. јуна 2020. године, два пута месечно, по истом распореду као и комуналног отпада из зелених канти. 

Захваљујући оваквом начину одлагања смањује се формирање дивљих депонија и повећава количина отпада која иде на даљи процес рециклаже чиме се доприноси стварању еколошки здравије животне средине. 

Предузеће је набавку ових канти финансирало из сопствених средстава у вредности од 2.414.500,00 динара без ПДВ-а.