Редовно одржавање града у ванредним околностима

ЈКП Шумадија Крагујевац у склопу редовног одржавања града несмањеним капацитетима води рачуна о комуналној хигијени јавних површина, изношењу и депоновању отпада, чишћењу пијаца, јавних површина, као и возила у јавном превозу путника.

Такође, запослени у службама са повећаним контактом са странкама спроводе додатне мере на основу Oдлуке о увођењу ванредног стања у Србији.