Успешно реализована акција „Планета нас моли – Рециклирај, отпад ме боли!“

Као еколошки свесна и одговорна компанија, ЈКП Шумадија Крагујевац тежи ширењу свести о важности примарне селекције и рециклаже амбалажног отпада.

У том циљу у предшколским установама на територији града Крагујевца организована је акција под називом „Планета нас моли – Рециклирај, отпад ме боли!“.

Акција је осмишљена као едукација деце предшколског узраста где се наши најмлађи суграђани кроз интерактивне радионице упознају са појмом рециклаже.

Кроз игру је демонстрирано правилно раздвајање амбалажног отпада с жељом да се малишани науче одговорном понашању према животној средини и развију еколошку културу.

ЈКП Шумадија Крагујевац је обезбедила канте за одлагање отпада вртићима која их нису имала чиме су створени услови за примарну селекцију, па ће наши најмлађи суграђани практично моћи да примене стечено знање.

Од 11. децембра 2019. године до 06. марта 2020. године у акцији је учествовало укупно 776 деце из 23 вртића (15 државних и 8 приватних).

ЈКП Шумадија Крагујевац се овим путем захваљује свим предшколским установама јер су препознали еколошке принципе као приоритет и помогли нам у реализацији ове акције.