Анализа млечних производа на пијацама Центар и Ердоглија

Институт за јавно здравље Крагујевац 21. фебруара 2020. године обавио је контролу микробиолошке исправности млечних производа на пијацама Центар и Ердоглија. 

Од 9 узоркованих производа сира и кајмака, анализом је утврђено да 3 узорка нису микробиолошки исправна. 

Закупцима чији производи нису здравствено безбедни забрањена је продаја на пијацама све до доношења исправних анализа и наложено им је да побољшају мере хигијене у току производње, чувања и транспорта производа.