Нова машина за обележавање хоризонталне сигнализације

Набавка специјализоване самоходне машине за обележавање хоризонталних ознака на коловозу унапредиће квалитет услуга Службе сигнализације. 

Захваљујући својим радним карактеристикама машина ће омогућити брже и ефикасније обележавање путева и улица, као и смањење застоја приликом извођења радова. 

Куповина машине финансирана је из средстава инвестиционог кредита и издвојено је 9.948.000,00 динара без ПДВ-а.