Енергију штеди да живот више вреди

Светски дан очувања енергије обележава се сваке године 14. фебруара са циљем да се подигне свест о значају очувања енергетских ресурса кроз штедњу, енергетску ефикасност и употребу обновљивих извора енергије.

Сакупљањем, селектовањем и разврставањем сировина ЈКП Шумадија Крагујевац доприноси припреми обновљивог отпада за даљи третман – рециклажу.

Рециклажом једне стаклене флаше уштеди се довољно енергије да једна сијалица од 100W светли пуна 4 сата, док се рециклажом једне алуминијумске лименке уштеди довољно енергије за 3 сата ТВ програма или 2 сата рада рачунара.