Репрограм и суботом

Због великог интересовања грађана за склапање Споразума о репрограму ЈСП Крагујевац ће увести и радну суботу за време трајања репрограма од 01.08 до 30.09. 2018. године.

Радно време суботом је од 9,00 до 13,00 часова, а радним даном од 7,30 до 15,30 часова.

За све деталјне информације у вези репрограма можете се обратити Јелени Зечевић, шефици службе рекламација и наплате на тел. 034 617 0 627 или путем електронске поште на адресу: репрограм@јспкрагујевац.рс.