Податке отвори на мапи се створи

Учешћем у пројекту „Податке отвори на мапи се створи“ запослени у Сектору јавног транспорта путника ЈКП Шумадија Крагујевац су у сарадњи са компанијом Palgo smart и градом Крагујевцем у апликацији Google maps имплементирали све линије јавног градског и приградског превоза путника чиме је корисницима овог система омогућено да у најкраћем временском року стигну на жељену локацију.

Одређивањем полазне тачке и крајњег одредишта апликација Google maps нуди најповољнију трасу уз навигацију, односно колико је и куда потребно пешачити до првог стајалишта, број линије, време поласка, као и очекивано време доласка, а уколико је потребно и број линије за преседање до крајњег одредишта.