Рециклирај данас за боље сутра

ЈКП Шумадија Крагујевац наставља са активностима у циљу подизања еколошке свести грађана о значају рециклаже и примарне селекције отпада.

Данас су у Креативном парку, код Прве крагујевачке гимназије и у Пешачкој зони постављена рециклажна острва за разврставање амбалажног отпада. Свако острво чине три мања контејнера који ће омогућити грађанима да приликом одлагања отпада раздвајају папир, картон, лименке, пластику и стакло.

Циљ постављања нових контејнера је ефикасније сортирање и припрема амбалажног отпада за даљу рециклажу, чиме ЈКП Шумадија Крагујевац у сарадњи са компанијом „Секопак“ наставља своју примарну мисију очувања и заштите животне средине.