Акција уклањања отпада

У складу са Одлуком о одржавању чистоће, ЈКП Шумадија Крагујевац ораганизује

јесењу акцију уклањања кабастог отпада. Акција ће се спровести у трајању од две неделје, почев од 24. септембра до 08. октобра 2018.године.

Уклањање крупног отпада ( стари намештај, столарија, санитарије...) ће се обавлјати у свим месним заједницама, у данима одређеним за одвоз комуналног отпада.

Апелује се на грађане, који у својим домаћинствима поседују кабасти отпад, да контактирају Контакт центар ЈКП Шумадија на телефоне 501-180 или 501-181, моб. 060/234 10 50 или бесплатним позивом на број 0800-350-034.
Цилј акције је да се грађанима омогући брзо и ефикасно збрињавање кабастог отпада, којим се спречава могућност стварања дивлјих депонија у њиховом окружењу.