Возни парк обновљен новим грађевинским машинама

Новим грађевинским машинама обновљен је возни парк ЈКП Шумадија Крагујевац.

Средствима дугорочног инвестиционог кредита набављен је нов ваљак чија је вредност 7.552.000,00 без ПДВ-а, као и две комбиноване машине са додатном опремом укупне вредности 16.460.800,00 динара без ПДВ-а.

Комбинована машина поседује додатну опрему - кашику за копање, профилну кашику и хидраулични чекић, па због својих вишеструких могућности може да обавља више операција – ископ земље, рушење асфалта, равнање терена, утовар, али и да врши функцију виљушкара.