Радови на уређењу градских гробаља

За реконструкцију објеката и сређивање гробаља у току 2019.године издвојена су средства у износу од преко 2,2 милиона динара.

На Варошком гробљу урађена је комплетна реконструкција управне зграде, уређени су тоалети за посетиоце и офарбана ограда. 

На Бозману је завршена репарација крова на капелама који је годинама уназад прокишњавао, уређени су тоалети, асфалтиране су приступне стазе ка управној згради и главном улазу, а започета је и изградња нове парцеле. 

У овој години планирана је реконструкција капела на свим гробљима, изградња ограде на Палилулском и Сушичком, као и асфалтирање саобраћајница и приступних стаза на Варошком и Палилулском гробљу.