ЈКП Шумадија Крагујевац наставило са обновом механизације

ЈКП Шумадија Крагујевац је и у 2020. години наставило са обнављањем и набавком нове путне механизације.

Куповина финишера за постављање асфалта допринеће ефикаснијем и квалитетнијем извођењу радова на изградњи и обнови путне инфраструктуре у Крагујевцу.
Набавку финишера у вредности од 22.360.000,00 динара без ПДВ-а предузеће је обезбедило из средстава дугорочног инвестиционог кредита.