Годишња конференција за медије

На годишњој конференцији за медије ЈКП Шумадија Крагујевац, директор Немања Димитријевић говорио је о постигнутим резултатима у 2019.години, ефектима припајања предузећа и најавио пословне планове за наредну годину.

ЈКП Шумадија Крагујевац је током 2019.године остварило пословне приходе од преко 1.260.000.000 динара, док је процењени нето износ добити око 50.000.000 динара.

Обједињењем комуналних делатности остварено је брже, ефикасније и квалитетније пружање услуга грађанима на територији града. На једном месту обједињени су послови и захтеви грађана, смањене су субвенције Оснивача за више од 35.000.000 динара у односу на 2018.годину, док смо из сопствених средстава инвестирали у опрему и објекте преко 20.000.000 динара.

Из сопствених средстава реконструисан је паркинг „Трг Светог Ђорђа" код РК Београд, извршена реконструкција пијаце „Бубањ", саниран кров на управној згради, урађена комплетна рачунарска мрежа и набављена нова механизација, преко 2.200.000 динара издвојено је за реконструкцију објеката и сређивање гробаља.

Започело се и са радовима на изградњи прве надземне вишеетажне гараже у ул. Кнеза Милоша (иза „Срца) која ће имати 198 паркинг места, места за инвалиде, као и место за пуњење електричних аутомобила, а средства за извођење радова обезбеђена су из дугорочног инвестиционог кредита. Из истих средстава инвестирано је у набавку нове механизације (2 камиона путара, булдожер, глодалица за скидање асфалта и 2 ваљка)

Као друштвено одговорно предузеће у току 2019. године учествовали смо и спровели низ акција из области заштите животне средине и правилне селекције амбалажног отпада.

Одлуком Скупштине града припојена нам је и Градска агенција за саобраћај, па ће се од 2020.године у оквиру предузећа обављати и послови јавног превоза.

За постигнуте резултате у пословању Привредна комора Србије доделила је ЈКП Шумадија Крагујевац Плакету за пословни успех у 2019.години.

Што се планова за 2020.годину тиче, настављамо са инвестирањем у опрему и механизацију, планиран је завршетак јавне гараже, реконструкција Зелене пијаце, као и радови на уређењу градских гробаља.

Планирани пословни приходи предузећа за 2020.годину износе нешто више од 2.500.000.000 динара. Уговори са Оснивачем за извођење радова у наредној години значајно су увећани, па ће у 2020.години за одржавање  и реконструкцију путева и улица бити издвојено 400.000.000 динара, за одржавање зелених површина 93.000.000 динара, а за послове јавне хигијене 82.000.000 динара.