Нова грађевинска машина за Сектор нискоградње

За скидање путних подлога – асфалта и бетона ЈКП Шумадија Крагујевац је набавило грађевинску машину – глодалицу

која ће омогућити брже и ефикасније извођење радова на реконструкцији и обнови путне инфраструктуре на територији града Крагујевца.

ЈКП Шумадија Крагујевац је набавку грађевинске машине финансирало из средстава дугорочног инвестиционог кредита у вредности од 16.520.000,00 динара без ПДВ-а.