Вести

Електрични и електронски отпад

ЈКП Шумадија Крагујевац организује и спроводи откуп електричног и електронског отпада по цени од 10,00 дин/кг за физичка лица и по цени од 10,00 дин/кг за правна лица.

Физичка лица могу сваког радног дана у периоду од 07:00 до 15:00 часова да позивом корисничког центра ЈКП Шумадија Крагујевац пријаве електрични и електронски отпад. Након остављања општих података (име и презиме, адреса, контакт телефон) наше екипе долазе на кућну адресу где врше мерење пријављеног отпада, попуњавају признаницу и ислаћују новац у тренутку преузимања отпада.

Правна лица која поседују електронски отпад дужна су да се као власници опасног отпада региструју у Агенцији за заштиту животне средине. У договору са ЈКП Шумадијом 48 сати пре преузимања отпада морају да најаве Министарству за заштиту животне средине кретање опасног отпада уз обавезно попуњавање Документа о кретању отпада.

ЈКП Шумадија Крагујевац својим возилом долази на адресу правног лица и уз Документ о кретању отпада преузима исти.

Документ о кретању отпада израђује се у 5 примерака и попуњавају га власник отпада, транспортер и рециклер.