ЈКП Шумадија Крагујевац добитник сертификата за допринос у уштеди емисије СО2

На традиционалној СО2 конференцији коју организује компанија Секопак, ЈКП Шумадија Крагујевац додељен је сертификат за допринос у уштеди емисије угљен-диоксида (СО2)

Количину од 240,25 тона уштеде у емисији гасова, предузеће је постигло кроз оперативно учешће у испуњењу националних циљева за рециклажу и поновно коришћење амбалажног отпада.