Набављена два компресора за ваздух са пикамером

За потребе Сектора нискоградње, ЈКП Шумадија Крагујевац набавило је 2 мобилна компресора за ваздух са пикамером, односно пнеуматским чекићем.

Набавком ових машина поспешиће се радови на рушењу асфалтних и бетонских површина што ће допринети ефикаснијем и лакшем обављању послова из делатности предузећа. 

Куповину машина у вредности од 2.818.888,00 динара (без ПДВ-а) ЈКП Шумадија Крагујевац је обезбедило из сопствених средстава.