Смотра механизације, транспортних средстава и људства пред наступајућу зимску сезону

Пред наступајућу зимску сезону, у ЈКП Шумадија Крагујевац одржана је смотра механизације, транспортних средстава и људства.

Комплатна механизација је сервисирана, обезбеђене су довољне количине агрегата, преко 5000 тона ризле и 50 тона калцијум хлорида тако да су наше екипе спремне да обезбеде чисте и проходне путеве, тротоаре и степеништа.

Програмом рада зимске службе ЈКП Шумадија Крагујевац одржава око 600 километара градских и локалних путева - 5 траса у градском и 4 трасе у сеоском подручју. Према плану прво се чисте улице првог, а затим и другог приоритета.

У случају обилнијих падавина уводе се додатне екипе са камионима, грађевинским машинама и људством.

Рад зимске службе ЈКП Шумадија Крагујевац организован је 24 часа, укључујући и дане викенда, верске и државне празнике.

Смотри зимске службе присуствовали су представници града Крагујевца и других предузећа.