Почетак радова на изградњи објекта прве јавне паркинг гараже у улици Кнеза Милоша (иза Срца)

Градоначелник Радомир Николић и директор ЈКП Шумадија Крагујевац Немања Димитријевић полагањем камена темељца

данас су најавили почетак радова на изградњи објекта прве јавне паркинг гараже у улици Кнеза Милоша (иза Срца).

Изградњу надземне вишеетажне блоковске гараже у вредности од око 360.000.000 динара финансира ЈКП Шумадија Крагујевац из средстава дугорочног кредита.

Извођач радова је конзорцијум „Strabag“ d.o.o. Beograd i “Strabag” AG Austrija, а предвиђени рок за завршетак радова је 31. август 2020. године