Анализе Института за јавно здравље Крагујевац – октобар 2019.године

Институт за јавно здравље Крагујевац је према годишњем плану анализа за месец октобар на Кванташкој пијаци 13. октобра 2019. године

обавио анализу узорака свежег купуса и кромпира ради утврђивања присуства пестицида и тешких метала у њима, као и узорака сира и кајмака на пијаци Центар и Аеродром ради испитивања микробиолошке исправности ових производа.

Код узетих узорака свежег купуса и кромпира анализом је утврђено да су ове намирнице безбедне за употребу, односно да нема присуства тешких метала и пестицида у њима. Узети узорци млечних производа су такође исправни и здравствено безбедни за употребу.