Отвори врата рециклажи

ЈКП Шумадија Крагујевац у сарадњи са компанијама Секопак и Унилевер учествује у локалној кампањи под називом ОТВОРИ ВРАТА РЕЦИКЛАЖИ.

Акцији су се придружили и ученици еколошке секције Медицинске школе „Сестре Нинковић“.

Потребно је да грађани сакупе и припреме амбалажни отпад (употребљене лименке, пластичне флаше, пет амбалажу...) и предају нашем тиму који ће обиласком домаћинстава 28. и 29. октобра 2019. године, у времену од 16 до 20 часова преузети амбалажу и поделити поклоне.

Акција ће се спровести у улицама: 27. марта, Николе Пашића, Др Зорана Ђинђића и Светозара Марковића.
Циљ ове кампање је подизање нивоа свести грађана о важности примарне селекције и рециклаже амбалажног отпада.