Теренске екипе Службе изградње и одржавања путева и улица изводе радове

Теренске екипе Службе изградње и одржавања путева и улица изводе радове на асфалтирању улице Ужичке републике у насељу Теферич,

која је у великој мери оштећена. Саниран је коловозни застор и замењена комплетна асфалтна подлога у дужини од 320 метара.

Такође, у селу Дулене изводе се радови на санацији путева који су оштећени током јунских поплава. До сада је санирано око 15 км путне мреже на овом брдско-планинском подручју.

У Месној заједници Јовановац врши се асфалтирање локалног пута у дужини од 200 метара, просечне ширине коловоза 5,5 метара, у који ће бити уграђено око 250 тона асфалта.