Сузбијање и уништавање амброзије

Сектор зеленила ЈКП Шумадија Крагујевац спроводи мере на сузбијању и уништавању амброзије на јавним површинама у граду.

Најефикаснији начин њеног уклањања је чупање из корена, али и редово неговање ниског растиња утиче на затирање. У случају већих површина примењује се и редовно кошење до 5 цм изнад земље.

На основу утврђеног плана и програма на 28 локација на територији града се обавља кошење, сакупљање и одвоз што представља површину од око 41 ха.

Амброзија (Ambrosia artemisiofolia) је алергена једногодишња коровска биљка која цветањем у августу и септембру производи поленов прах који може да изазове озбиљне здравствене проблеме код људи.