У зонама образовних установа обележавање и поправка сигнализације

Пред почетак нове школске године Службa сигнализације извршилa je на територији града Крагујевца у зонама образовних установа обележавање и поправку хоризонталне и вертикалне сигнализације.

Саниране су заштитне ограде, флексибилни стубићи и саобраћајни знаци, као и обележавање хоризонталне сигнализације (лежећи полицајци и пешачки прелази).
Због високе фреквенције саобраћаја, а у циљу побољшања безбедности свих учесника, постављен је још један црвено-бели пешачки прелаз са соларним и рефлектујућим маркерима у зони ОШ “Светозар Марковић“.