Набављен нов булдожер за рад на депонији

Возни парк ЈКП Шумадија Крагујевац богатији је за још једно возило.

Из средстава кредитног аранжмана Оснивача и ЕБРД (Европске банке за обнову и развој) извршена је набавка радне машине - булдожера CASE, 2050M XLT BD.

 

Вредност набављеног булдожера је 26.940.033,12 динара без ПДВ-а.

Нов булдожер погодан је за рад на депонији, чиме се омогућава оптималан рад возила која превозе отпад, као и за одржавање путева који воде до радног тела депоније.