Прикупљање, превоз и збрињавање напуштених паса

„На територији града Крагујевца Служба зоохигијене ЈКП Шумадија Крагујевац врши прикупљање, превоз и збрињавање напуштених паса, преузима псе од познатих власника по позиву, обавља нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина.

Капацитет прихватилишта у оквиру Службе зоохигијене је од 120 до 150 паса зависно од величине пса.

По доласку пса у прихватилиште ветеринар обавља стручни преглед и врши процену његовог физичког стања. Пси старији од три месеца који су се прилагодили условима и који су здрави иду на удомљавање.

Код паса луталица који се уклањају са јавних површина по обављеном прегледу, ради се вакцинација, стерилизација, чиповање и враћају се на улицу чиме се контролише њихова бројност.“