Фарбање и замена штафни на парковским клупама

У оквиру редовног програма одржавања парковске галантерије у протеклом периоду радници Сектора зеленила вршили су фарбање и замену поломљених и дотрајалих гредица-штафни на око 520 парковских клупа и столова.

Планирани радови су обављeни у Великом и Пиварском парку, парку Илина вода, Спомен парку „Крагујевачки октобар“, у насељу Мала вага, код железничке и аутобуске станице, гимназије, позоришта, Тргу војводе Радомира Путника...

У наредном периоду планира се замена у МЗ Ердоглија, МЗ Станово и МЗ Сушица….