Вести

Анализа исправности намирница на пијаци Центар

Према годишњем плану анализа за месец јул Институт за јавно здравље Крагујевац 13.јула 2019.године на пијаци Центар обавио је анализу млечних производа ради провере микробиолошке исправности и анализу узорака воћа ради утврђивања присуства пестицида и тешких метала у њима.

На основу стручног разматрања испитиваних параметара код узетих узорака брескве и кајсије утврђено је да су ове намирнице безбедне за употребу, односно нема присуства пестицида и тешких метала у њима.

Од пет испитиваних узорака млечних производа, два не испуњавају прописане услове. Њима је забрањена продаја на пијаци све до доношења исправних анализа.

Приликом контроле ових производа наложено је, да се због високих температура у овом периоду максимално обрати пажња на хигијенске услове производње, чувања и транспорта производа.