Потписан споразум о сарадњи ЈКП Шумадија Крагујевац и Економског факултета Универзитета у Крагујевцу

ЈКП Шумадија Крагујевац данас је са Економским факултетом Универзитета у Крагујевцу потписало Споразум о сарадњи.

         Споразум су потписали директор ЈКП Шумадија Крагујевац Немања Димитријевић и декан Економског факултета проф. др Петар Веселиновић.

         Циљ потписивања овог Споразума је повезивање установе високог образовања и јавног сектора у сврху унапређења науке, иновација и технолошког развоја.

         Унапређење сарадње односи се на повезивање студената, сарадника и наставника Економског факултета Универзитета у Крагујевцу и запослених у ЈКП Шумадија Крагујевац, ради  спровођења заједничких активности на истраживачко – развојним и иновационим пројектима који су базирани на научној основи и практичној примени.

         Сарадња ће бити реализована кроз гостујућа предавања, обављање стручне праксе, образовне програме, заједничко организовање догађаја, унапређење инфраструктуре, научно – истраживачке активности и квалитет студија на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу и рада ЈКП Шумадија Крагујевац.