Вести

Асфалтирана Колубарска улица у Месној заједници Вашариште

Сектор нискоградње ЈКП Шумадија Крагујевац изводи завршне радове на асфалтирању Колубарске улице у Месној заједници Вашариште. Радове су обишле чланица Градског већа за комуналне делатности Маја Ангеловска и начелница Градске управе за комуналне послове Зорица Ђорић.

У оквиру припремних радова извршено је скидање постојеће путне подлоге, машински ископ тампонске подлоге, машинска израда постељице, издизање шахт поклопаца на коту нивелете, као и уградња ивичњака.

 На иницијативу Савета Месне заједнице Вашариште данас се изводе завршни радови на асфалтирању Колубарске улице у дужини од 360 метара. Том приликом биће уграђено око 370 тона асфалтне масе. У оквиру реконструкције извршена је замена комплетне кишне и фекалне канализације чиме је решен дугогодишњи проблем мештана.Током лета у оквиру редовног одржавања извршили смо санацију више улица у овој Месној заједници, у циљу побољшања безбедности саобраћаја. Завршене су реконструкције две улице Приштинске и улице Казимира Вељковића у вредности од 7 милиона динара.У наредном периоду у плану је асфалтирање улице Боривоја Петровића, при чему ће бити уграђена комплетна водоводна мрежа, кишна и фекална канализација. Паралелно са овим изводе се радови и у другим Месним заједницама, тако да водимо рачуна о равномерном развоју града Крагујевца,  истакла је чланица Градског већа, Маја Ангеловска.

Укупна вредност радова у Колубарској улици износи 9 милиона динара.