ЈКП Шумадија Крагујевац почиње са радовима на замени тезги на пијаци Бубањ

ЈКП Шумадија Крагујевац почиње са радовима на замени тезги на пијаци Бубањ у улици Светозара Марковића. Радовима ће бити обухваћено рушење и поправка постојећег асфалтног застора на површини пијаце.

Ради обезбеђења континуитета комуналне делатности пијаца, постојеће тезге ће привремено бити измештене на део јавног паркиралишта на углу улица Светозара Марковића и Змај Јовине.

У периоду извођења радова део јавног паркиралишта биће затворен и прописно обележен тако да се постављањем тезги не ометају саобраћајни токови и део паркинга за потребе станара околиних зграда.

Радови на реконструкцији пијаце ће се изводити у периоду од 19.06 - 03.07.2019. године.