Сектор нискоградње ЈКП Шумадија Крагујевац изводи радове на санацији

Сектор нискоградње ЈКП Шумадија Крагујевац изводи радове на санацији ударних рупа по граду, као и враћање улица у првобитно стање после обилних падавина.

У току су и завршни радови на асфалтирању улице Љубе Тадића.

Служба сигнализације врши редовно обележавање хоризонталне сигнализације, као и поправку оштећене и уградњу недостајуће вертикалне сигнализације.