Специјални контејнер "Оригами" за сакупљање стаклене амбалаже

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац је током марта спровело акцију постављања 140 пластичних контејнера за раздвајање секундарних сировина на 60 локација на територији града Крагујевца које је добило на коришћење од компаније „Секопак“, водећег оператера за управљање амбалажним отпадом.

Циљ ове акције је био да се елиминишу појаве одлагања амбалажног отпада ван предвиђених простора и посуда, као и развијање одговорности корисника наших услуга према очувању животне средине.
Том прилоком постављено је 20 црвених контејнера за сакупљање стаклене амбалаже. Како је стакло материјал који се у природи никада не може разградити, али је 100% рециклабилан, компанија Секопак је покренула акцију сакупљања стакла којој се придружило и ЈКП Шумадија Крагујевац.

Наши суграђани су испунили своју обавезу примарне селекције отпада и сакупили одговарајућу количину стаклене амбалаже, па је компанија Секопак поклонила граду специјални контејнер „Оригами“ за сакупљање ове врсте отпада.
ЈКП Шумадија Крагујевац још једном позива суграђане да и даље наставе са примарном селекцијом отпада у циљу смањења дивљих депонија и лепшег изгледа нашег града.
Специјални контејнер "Оригами" за сакупљање стаклене амбалаже је постављен на зеленој површини у близини Трга Војводе Радомира Путника."