Анализа пољопривредних производа на кванташкој пијаци

Према годишњем плану анализа за месец мај, ЈКП Шумадија Крагујевац је у сарадњи са Институтом за јавно здравље Крагујевац 24.маја

2019. године на Кванташкој пијаци, вршило анализу једног узорка младог кромпира, јагода и трешања, ради утврђивања присуства остатака пестицида и тешких метала у њима. 

На основу стручног разматрања испитиваних параметара утврђено је да су анализирани узорци безбедни за употребу, односно нема присуства пестицида и тешких метала у тим производима.