ЈКП Шумадија Крагујевас санира последице поплава

        Служба изградње и одржавања путева и улица ЈКП Шумадија Крагујевац максимално је ангажована на терену и свакодневно ради на санирању и отклањању последица које су настале после обилних падавина на територији града Крагујевца.

         У зависности од приоритета које доставља Штаб за ванредне ситуације врши се санација оштећених путева и чишћење одводних канала.

         Насеља највише угрожена поплавама су Белошевац, Ердеч, Бресница и Угљешница, као и села Јовановац, Драгобраћа и Голочело.

         Такође, службе ЈКП Шумадија су вршиле санирање оштећења изазваних поплавама и на територији Општине Кнић која је највише погођена елементарним непогодама.