XV МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ

Пословно удружење комуналних предузећа Србије КОМДЕЛ, ЈКП Шумадија Крагујевац и Шумадија сајам Крагујевац позивају Вас на свечаност отварања XV Међународног сајма комуналне опреме "KOMDEL EXPO 2019",

5. јуна 2019. године у 11 часова на Шумадија сајму у Крагујевцу.