Редовно уређење града

       ЈКП Шумадија Крагујевац је у оквиру редовног уређења града током протекле недеље изводило радове на обележавању хоризонталне сигнализације на више локација у граду,а наставило се и са радовима на реконструкцији паркиралишта код РК „Београд“.

       Сектор зеленила обављао је радове на кошењу зелених површина и садњи пролећне расаде. Према редовном плану и програму сектор чистоће је свакодневно одржавао хигијену саобраћајница.