Наставак радова на асфалтирању у Кутлову

Радови на уређењу путне инфраструктуре у МЗ Кутлово започети у марту ове године приводе се крају. Изворска улица у Кутлову (засеок Божанићи) добила је нови асфалтни застор.

Радове на терену обишли су представници ЈКП Шумадија Крагујевац, Данка Андоновски, члан Градског већа за инвестиције и управљање пројектима, Дамјан Срејић, члан Градског већа за равномерни и одрживи развој села и града и Александар Лазовић, шеф кабинета градоначелника.

Санација пута у укупној дужини од 670 метара обухватила је радове на машинском ископу, утовару и одвозу земље, уградњи каменог материјала и ископу земље у каналском рову, као и уградњу цеви.

У завршној фази реконструкције утрошено је око 320 тона асфалтне масе, а потом ће се  приступити ручној изради банкина поред коловоза.

Укупна вредност изведених радова износи око 5.600.000,00 динара.