Дан планете Земље

           Широм света се 22.април Међународни дан планете Земље обележава низом манифестација са циљем повећања свести људи о угрожености животне средине.

Највећи еколошки проблеми данашњице су загађење ваздуха, воде и земљишта, глобално загревање, истрошеност природних ресурса, одлагање отпада, климатске промене, крчење шума, смањење озонског омотача, киселе кише, пренасељеност....

             Дан планете Земље нас подсећа да смо ми одговорни за ову планету на којој живимо и да је она наш једини дом.

ЈКП Шумадија Крагујевац организовало је низ акција и придружило се обележавању Међународног дана планете Земље.

             У Основној школи „Радоје Домановић“ организована је едукација деце нижих разреда са темом „Примарна селекција отпада“.

У сарадњи са Институтом за јавно здравље Крагујевац, Градском управом за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, тимом за заштиту животне средине и еколошком секцијом Медицинске школе „Сестре Нинковић“ и децом из вртића „Врабац“, ЈКП Шумадија Крагујевац је данас у оквиру обележавања Дана планете Земље спровело акцију озелењавања јавне површине садњом садница платана у Великом парку.