Анализе Института за јавно здравље Крагујевац

         ЈКП Шумадија Крагујевац обавештава суграђане да је у сарадњи са Институтом за јавно здравље Крагујевац 13.априла 2019.год.

обављено узорковање свежих конзумних јаја и млечних производа ради провере микробиолошке исправности. Анализа је рађена на пијаци Центар и Аеродром.

         Закупцима чији производи нису здравствено безбедни забрањена је продаја на пијацама све до доношења исправних анализа и наложено да побољшају услове хигијене у току производње, чувања и транспорта производа.