Одржавање и чишћење болничког круга УКЦ Крагујевац

Према Уговору са Универзитетским клиничким центром Крагујевац, радници ЈКП Шумадија Крагујевац  редовно одржавају зелене површине, стазе и коловозе у оквиру болничког комплекса, као и простор око Клинике за пулмологију.

Поред радова на хортикултурном уређењу - кошењу травњака, сакупљању лишћа, орезивању дрвећа и зеленог растиња, обавља се чишћење травњака и стаза од папира и другог отпада, као и пражњење канти.