Реконструкција паркиралишта “Трг Светог Ђорђа”

     Започети су радови на реконструкцији паркиралишта “Трг Светог Ђорђа” (код суда).