Обележавање пешачких прелаза у зонама образовних установа

     Сектор нискоградње, служба сигнализацијe ЈКП Шумадија Крагујевац изводи радове на обележавању пешачких прелаза у зонама образовних установа.